TIONÓL NA MUMHAN 22ú ~ 24ú BEALTAINE 2015, SNA DÉISE 2015-05-15 20:28:00

Beidh Tionól na Mumhan á eagrú ag Dáil na Mumhan de Chonradh na Gaeilge sna Déise i gColáiste na Rinne ar 22ú - 24ú Bealtaine 2015.  

TIONÓL NA MUMHAN 22ú ~ 24ú Bealtaine 2015, Sna Déise, Coláiste na Rinne www.anrinn.com Ã¡ eagrú ag Dáil na Mumhan de Chonradh na Gaeilge www.dailnamumhan.ie

DÉ hAOINE                                                       

18.00   Tae & Clárú*

20.00   Léacht Litríocht na Déise   

An tOll. Pádraig Ó Macháin, Roinn na Nua-Ghaeilge, UCC

21.15   Bord Quiz  & seoladh Feasta na Bealtaine

22.00   Seisiún Ceoil  Tigh an Cheoil

DÉ SATHAIRN 

09.00   Brifeasta

10.30   CCB Dháil na Mumhan   www.dailnamumhan.ie

11.30   Tae/caifé & Clárú*

11.45   Léacht Logainmneacha sna Déise

Máire Seó Breathnach, Oifigeach Gaeilge CoCo.Phort Láirge

13.00   Dinnéar

14.15   Turas áitiúil na Rinne Liam Suipéil, 

Bainisteoir, Coláiste na Rinne 

17.00   Tae/Caifé  & Léamh Filíochta leis na húdair

Mícheál Ó Ruairc  & Áine Uí Fhoghlú  

18.00   Tae

20.00   Léacht Leabharlann Choláiste na Rinne – bunú agus forbairt

                      An Dr. Aoibheann Nic Dhonnchadha, Institiúid Ard-Léinn

21.00   Fáiltiú (& sólaistí), Bronnadh Gradaim, 2015

            Laoch na Mumhan, Coiste Contae na Bliana, Craobh na Mumhan

22.00   Seisiún Ceoil  Tigh Uí Mhaonaigh.

DÉ DOMHNAIGH

09.00   Bricfeasta

11.30   Aifreann 

13.00   Dinnéar & scor

Clárú, Lóistín & Béilí

Tá rátaí speisialta ar fáil ó Choláiste na Rinne www.anrinn.com

  • deireadh seachtaine (clárú, lóistín 2 oíche, & béilí)     €130
  • aon lá amháin/lóistín oíche amháin (+ clárú & béilí)    €70

Dein áirithint roimh 18/05/2015 le Sinéad ag (058)46128

   i gColáiste na Rinne

*Táille Chláraithe amháin   - le híoc ar an láthair le linn an Tionóil don deireadh seachtaine, nó aon chuid dó (gan lóistín, gan bhéilí)      €10

TIONÓL NA MUMHAN  22 ~ 23 Bealtaine 2015


FOIRM CHLÁRÚCHÁIN


Ainm__________________________________________________________________


Seoladh_______________________________________________________________

    _______________________________________________________________

    _______________________________________________________________

    _______________________________________________________________

Guthán_______________________  r-phost________________

☐    clárú, lóistín 2 oíche & béilí                        €130

☐    clárú, lóistín 1 oíche & béilí                          €70

       luaigh ceann   ☐ oíche Aoine  ☐ oíche Shathairn

Íocaíochtaí le déanamh amach do:  Dáil na Mumhan

Dein áirithint roimh 18/05/2015 le Sinéad (058)46128

gColáiste na Rinne, An Rinn, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge.

Eolas breise ó Celine Ní Chóchlaigh (085)801 1570 nó  Donnchadh Ó hAodha (087)242 1267 & www.dailnamumhan.ieCar Insurance Ireland
site designed & developed by Sportsmanager.ie