Cabhair Ó GlÓr na nGael - ‘Turas Teanga' 2015-05-03 18:02:00

Cabhair Ó Glór na nGael. Tá Coiste Náisiúnta na Gaeilge den Chumann Lúthchleas Gael agus Glór na nGael i mbun comhpháirtíocht chun tacaíocht a chur ar fáil do chlubanna gur mian leo an Ghaeilge a chur chun cinn mar chuid de saol an chlub. Ba mhaith linn cuireadh a thabhairt do chlubanna dul ar ‘Turas Teanga’ linn. 

Tá tacaíocht agus comhairle ar fáil ó Cabríní de Barra, Oifigeach Forbartha le Ghlór na nGael i gCúige Mumhan do chlubanna i gCorcaigh gur mian leo an Ghaeilge a chur chun cinn. Tá deis ag clubanna clárú don ‘Turas Teanga’ agus tá ábhar tacaíochta ar fáil chun cabhrú i mbealach simplí agus éifeachtach. Ba mhór le Ghlór na nGael deis a bheith acu suí síos le gach chlub chun fiosrú conas is féidir tacú leo. 

Tá gach club difriúil, agus beidh cabhair éagsúil ag teastáil, dá bharr. Ba mhaith le Ghlór na nGael buíochas a ghabháil le Chiaráin Mac Anna agus Cumann Lúthchleas Gael Corcaigh as ucht cuireadh a thabhairt do Ghlór na nGael teacht chun cainte faoin dTuras Teanga ag cruinniú a bhí ar siúl i bPáirc Uí Rinn ar 24ú Márta. Ba íontach an tacaíocht don Ghaeilge a bhí le feiscint taobh istigh den CLG ag an gcruinniú. 

Tá súil againn go mbainfidh na clubanna uile a bhí i láthair tairbhe as na póstaeir le Téarmaí Peile & Iománaíochta i nGaeilge gur tugadh amach ar an oíche. Is slí fíor simplí é seo chun cabhrú leis an Ghaeilge a bheith níos feiceálach sna clubanna, agus chun tacú le daoine triail a bhaint as an Ghaeilge. Tá tuilleadh póstaeir agus ábhar tacaíochta eile, chomh maith le comhairle agus cúnamh ar fail ó Cabríní de Barra ar cabrini@glornangael.ie nó 083-4455914.


The GAA Coiste Náisiúnta na Gaeilge and Glór na nGael are working in partnership to provide support to clubs who wish to develop the use of the Irish Language as part of the life of the club. We would like to invite clubs to go on a ‘Turas Teanga’ or language journey with us. Support and advice is available from Cabríní de Barra, Glór na nGael’s Development Officer for Munster to clubs in Cork who wish to develop their use of Irish. 

Clubs have an opportunity to register for the ‘Turas Teanga’ and there are support materials available to provide support in a simple and effective manner. Glór na nGael would like to sit down with clubs to find out what support they need. Every club is different, and will therefore require different supports. Glór na nGael would like to thank Ciarán Mac Anna and Cork

GAA for inviting them to talk about the ‘Turas Teanga’ at a meeting in Páirc Uí Rinn on 24th March. It was wonderful to see the support for the Irish Language within the GAA at that meeting. We hope the Clubs present will benefit from the Posters of Football & Hurling terminology ‘as Gaeilge’ which were distributed on the night. 

This is a very simple way of making Irish more visible in the clubs and to support people to give Irish a go. More posters and other support materials, as well as advice and support are available by contacting Cabríní de Barra on cabrini@glornangael.ie or 083-4455914.Car Insurance Ireland
site designed & developed by Sportsmanager.ie