Lá Gaeilge i gColáiste na Rinne, Márta 2014   22/02/2014
Lá Gaeilge Chumann Lúthchleas Gael i gColáiste na Rinne

Beidh Lá Gaeilge CLG ag Coiste Cultúrtha na Mumhan i gColáiste na Rinne, An Rinn, Co. Phort Láirge ar an Sathairn 8ú Marta, 2014. Seo í an 3ú bliain as a chéile don ócáid seo agus tá súil againn go mealladh sí daoine gur suim leo CLG and an Ghaeilge, go háirithe daoine as Cúige Mumhan agus Cúige Laighin. 
Beidh idir chainteanna, cheardlanna agus dhíospóireachtaí ar ábhair thráthúla do lucht leanúna CLG ar siúl ann. Beidh roinnt mhaith aoichainteoirí i láthair ar an lá, ceangal láidir ag gach duine acu le CLG, ina measc siúd tá...
  • Roibeárd Mac an tSeaca, Cathaoirleach, Chomhairle na Mumhan.
  • Eoin Breathnach, Oifigeach Forbartha Chluichí, CLG, Port Láirge.
  • Liadh Ní Riada as Gaeltacht Mhuscraí – Inion an cheoltóra cháiliúla Séan Ó Riada. Tá suim mhór sa Ghaeilge aici.
  • Mícheál Ó Muircheartaigh – Craoltóir le RTÉ ó 1949 agus le TG4.
  • Seosamh Mac Donnchadha – iar-Uachtarán CLG.
Tabharfaidh an teacht le chéile seo deis do dhaoine blaiseadh den Ghaeilge agus den Ghaeltacht a fháil ar shlí atá taitneamhach agus spéisiúil. Tá sé mar aidhm ag CLG an Ghaeilge agus ár gcultúr a chur chun cinn i measc na mball agus is ag tógaint ar an mbunchloch sin a eagraítear an lá seo.
  • Cuirfear tús le himeachtaí an lae le cur i láthair ó Choiste na Gaeilge de chuid CLG ag díriú ar an obair atá idir lámha acu.
Tá an Fhoirm Iarratais mar íoslódál anseo.
Car Insurance Ireland
site designed & developed by Sportsmanager.ie